Κύπρος – Ο αξιόπιστος προορισμός για ίδρυση Εταιρείας

Η τελευταία πενταετία που πέρασε, αποτέλεσε ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού κατάφερε για ακόμη μια φορά στην ιστορία της μετά το 1974 και το γνωστό σε όλους μας οικονομικό θαύμα της καταστροφής από τα δεινά ενός πολέμου, να ανατρέψει όλα τα εις βάρος της προγνωστικά και να αναγεννηθεί από τις στάχτες της αναπάντεχης πτώσης του τραπεζικού συστήματος.

Θωρακίζοντας τα δικαιώματα των υπεράκτιων επιχειρήσεων σε φορολογικό και νομικό καθεστώς, βγαίνει κερδισμένη από μια μάχη όπου πολλοί την είχαν ξεγράψει. Σημειώνοντας αυξήσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς της οικονομίας της, η Κύπρος αναδεικνύετε ως ένας δεινός ανταγωνιστής στην παροχή υπηρεσιών στις υπεράκτιες επιχειρήσεις.

Με πληθώρα πλεονεκτημάτων, επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο επιλέγουν την Κύπρο για την ίδρυση της Εταιρείας τους με διεθνείς δραστηριότητες, ως ένα από τα πιο αξιόπιστα και δημοφιλή διεθνή κέντρα υπεράκτιων επιχειρήσεων.

Η προνομιούχος γεωγραφική της θέση ανάμεσα στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων (Ευρώπης – Μέσης Ανατολής – Αφρικής) και το γεγονός ότι από το 2004 και μετά αποτελεί ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προσδίδουν σταθερότητα και ασφάλεια στον επιχειρηματία. Ταυτόχρονα, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υποστήριξης, σε συνδυασμό με τα άριστα φορολογικά κίνητρα, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για επιχειρηματική δραστηριότητα στο νησί.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες επωφελούνται των χαμηλών φορολογιών, των απλουστευμένων διαδικασιών εξυπηρέτησης από τις δημόσιες υπηρεσίες, τη μειωμένη γραφειοκρατία και τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, ενώ την ίδια στιγμή έχουν την ευελιξία και τον πλήρη έλεγχο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε συνεχή και μόνιμη βάση.

Κύρια Πλεονεκτήματα ίδρυσης Εταιρείας στην Κύπρο

 1. Συντελεστής φορολογίας επί των καθαρών κερδών στο 12,5% – ένας από τους χαμηλότερους συντελεστές στην Ε.Ε.
 2. Το νομικό πλαίσιο της Κύπρου βασίζετε στις αρχές του Αγγλικού Κοινοτικού Δικαίου, αναγνωρισμένο για την διαφάνεια και αξιοπιστία στις επιχειρηματικές πρακτικές.
 3. Εξαιρούνται από το φόρο εισοδήματος τα μερίσματα όσων Μετόχων είναι μη κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 4. Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με πληθώρα χωρών.
 5. Ο συντελεστής Φ.Π.Α. στην Κύπρο βρίσκετε αυτή τη στιγμή στο 19%.
 6. Απόλυτη ελευθερία διακίνησης ξένου συναλλάγματος η οποία επιτρέπει τη διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού σε ξένο συνάλλαγμα, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
 7. Ζημιές από μια Εταιρεία στην Κύπρο μπορούν να μεταφερθούν.

Διαδικασία Σύστασης και Εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας

Η Κυπριακή Εταιρεία μπορεί να πάρει τη μορφή Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Limited) της οποίας η σύσταση και εγγραφή απαιτεί τα ακόλουθα:

 1. Όνομα Εταιρείας: Το πρώτο βήμα που πρέπει να ακολουθήσει ο αιτητής, είναι η επιλογή του ονόματος της Εταιρείας του. Για αποφυγή συνωνυμίας και άμεσης απόρριψης από τον Έφορο Εταιρειών, ο αιτητής καλείται όπως δώσει τρείς εναλλακτικές επιλογές ονομάτων. Το όνομα δίνετε είτε σε Ελληνικούς είτε σε Λατινικούς χαρακτήρες και φέρει στο τέλος τη λέξη ΄΄Λίμιτεδ’’ ή ‘’Limited’’ αντιστοίχως.
 2. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρείας: Μετά την έγκριση του ονόματος της Εταιρείας ο αιτητής σε συνεργασία με τον Δικηγόρο του συντάσσει και υποβάλλει το Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο θα πρέπει να περιέχει μεταξύ άλλων τις δραστηριότητες της Εταιρείας, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, το όνομα κάθε ιδρυτικού μέλους, τους εσωτερικούς κανονισμούς κ.α.
 3. Μέτοχοι: Κάθε Εταιρεία οφείλει να διορίσει τουλάχιστο ένα Μέτοχο βάση του νόμου. Εάν επιθυμείται ανωνυμία των πραγματικών Μετόχων, τότε Εντολοδόχοι Μέτοχοι (Nominees), κρατούν τις μετοχές για λογαριασμό των πραγματικών Μέτοχων. Οι Μέτοχοι μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε Εταιρείες.
 4. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: Όλες οι Κυπριακές Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι υποχρεωμένες όπως διορίσουν τουλάχιστο ένα Διευθυντή και ένα Γραμματέα. Συστήνεται όπως η πλειοψηφία των Διευθυντών να είναι Κύπριοι υπήκοοι ή αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Εάν η πλειοψηφία των Διευθυντών είναι Έλληνες πολίτες που ζουν στην Ελλάδα και όχι στην Κύπρο, τότε η Εταιρεία χάνει αυτόματα το φορολογικό της πλεονέκτημα, αφού πλέον η διοίκηση και ο έλεγχος της Εταιρείας θα ασκείται στην Ελλάδα. Στην περίπτωση του Γραμματέα συστήνετε όπως και αυτός είναι Κύπριος υπήκοος για πρακτικούς κυρίως λόγους όπως η άμεση υπογραφή διαφόρων εγγράφων της Εταιρείας.
 5. Στοιχεία Ατόμων Διοικητικού Συμβουλίου: Για κάθε διορισμό στην Εταιρεία (Διευθυντή, Μετόχων, Γραμματέα), απαιτείται το πλήρης όνομα, εθνικότητα, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, επάγγελμα, πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου και ένας αυθεντικός πρόσφατος λογαριασμός κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ). Συστήνεται όπως η πλειοψηφία του συμβουλίου να είναι Κύπριοι πολίτες.
 6. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Πρέπει να τονιστεί ότι το Εγγεγραμμένο Γραφείο οποιασδήποτε Κυπριακής Εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να έχει διεύθυνση που βρίσκετε στην Κύπρο.
 7. Απαιτούμενος χρόνος διαδικασίας: Η εγγραφή μιας νέας Εταιρείας στην Κύπρο, μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 7 – 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ακολούθως συστήνεται όπως ο Επιχειρηματίας μεταβεί στην Κύπρο για να παραστεί σε συνάντηση με τον εγγεγραμμένο Λογιστή/Ελεγκτή ο οποίος είναι μέλος στο Σύνδεσμο Ελεγκτών και Λογιστών Κύπρου για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της Εταιρείας όπως άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, αίτηση για αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Φ.Π.Α. κ.τ.λ.
 8. Ετήσιες Υποχρεώσεις της Εταιρείας:
  Καταβολή ετήσιου τέλους Εταιρείας €350 στον Έφορο Εταιρειών.
  Υποχρεωτικός ετήσιος έλεγχος από τον Λογιστή/Ελεγκτή της Εταιρείας, η αμοιβή του οποίου καθορίζετε από τον όγκο εργασίας της Εταιρείας.

Προτού επιλέξει τη χώρα στην οποία θα ιδρύσει την Εταιρεία, ο αιτητής, θα πρέπει να αξιολογήσει μαζί με τον οικονομικό του σύμβουλο, την καταλληλότητα της χώρας ίδρυσης της Εταιρείας (Jurisdiction). Ο σύμβουλος θα πρέπει να παρέχει σωστές λύσεις φορολογικού σχεδιασμού, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε νομικές ή φορολογικές επιπτώσεις για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας σας.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό στον αιτητή ότι η Κυπριακή Εταιρεία δεν είναι μια Offshore Εταιρεία. Είναι μια Κυπριακή Εταιρεία αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι ένας αξιόπιστος προορισμός για την ίδρυση της Εταιρείας σας καθότι απέδειξε μέσα στο χρόνο, ότι οι Εταιρείες με διεθνή δραστηριότητες υποστηρίζονται και ενισχύονται από την εκάστοτε κυβέρνηση στην Κύπρο η οποία θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα της Ευρώπης.

Σύσταση Εταιρείας στην Κύπρο
Ενημερωθείτε για τα πλεονεκτήματα ίδρυσης κυπριακής εταιρίας


Επικοινωνία